Lover

Planer

Personal

Egne sider

Forskrifter

Veiledning

Rutiner

Linker

Avtaleverk

Rundskriv

Skjema

Diverse

Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 1
Formål, definisjoner og oppbygning
Kapittel 2
Krav til helse, miljø og sikkerhet
Kapittel 3
Plan for internkontrollen
Kapittel 4
Organisering av internkontrollen
Kapittel 4A
HMS-håndbok Administrasjon
Kapittel 4H
HMS-håndbok
Helsesektor
Kapittel 4O
HMS-håndbok
Oppvekstsektor
Kapittel 4P
HMS-håndbok
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 4S
HMS-håndbok Sosialsektor
Kapittel 4T
HMS-håndbok
Teknisk sektor
Kapittel 5
Internkontroll
Kapittel 5A
Internkontroll
Administrasjon
Kapittel 5H
Internkontroll
Helsesektor
Kapittel 5O
Internkontroll
Oppvekstsektor
Kapittel 5P
Internkontroll
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 5S
Internkontroll
Sosialsektor
Kapittel 5T
Internkontroll
Teknisk sektor
Kapittel 6
Evaluering
Kapittel 7
Tiltak
Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 2  KRAV TIL HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Innhold
2.1. Forord
2.2. Lover, forskrifter, avtaler
2.3. Drøftinger – forhandlinger
2.4. Arbeidsgivers styringsrett
2.5. Bygninger og personalrom
2.5.1. Tekniske krav
2.5.2. Inneklima
2.5.3. Lys
2.5.4. Støy
2.5.5. Byggesaksbehandling
2.6. Maskiner og utstyr
2.6.1. Maskiner
2.6.2. Tekniske innretninger
2.6.3. Utstyr
2.6.4. Innkjøpsprosedyrer
2.7. Ergonomi
2.7.1. Utstyr
2.7.2. Arbeidsteknikk
2.7.3. Opplæring
2.8. Tilrettelegging, medvirkning og utvikling
2.8.1. Planlegging
2.8.2. Organisering
2.8.3. Tilrettelegging
2.8.4. Arbeidsmiljø og graviditet
2.8.5. Informasjon og opplæring
2.8.6. Utvikling
2.8.7. Omstilling
2.9. Psykososialt arbeidsmiljø
2.9.1. Integritet og verdighet
2.9.2. Kontakt og kommunikasjon
2.9.3. Konflikter
2.9.4. Trakassering/ mobbing
2.9.5. Vold og trusler
2.9.6. Stress
2.9.7. Vern mot diskriminering
2.10. Fysisk arbeidsmiljø
2.10.1. Risiko
2.10.2. Farlig arbeid
2.10.3. Helsefarlige produkter
2.10.4. Helsefarlig arbeid
2.10.5. Tungt arbeid
2.10.6. Ensformig arbeid
2.11. Arbeidstakere med redusert arbeidsevne
2.11.1. Tilrettelegging
2.11.2. Overføring
2.11.3. Oppfølging
2.13. Barn og ungdom
2.14. Ansettelse
2.14.1. Ansettelse
2.14.2. Innleie
2.14.3. Skriftlig arbeidsavtale
2.14.4. Arbeidsreglement
2.15. Opphør av arbeidsforhold
2.16. Arbeidstid
2.16.1. Arbeidstidsordninger
2.16.2. Overtid
2.16.3. Arbeidsfri
2.16.4. Pauser
2.17. Kontrolltiltak
2.18. Permisjoner
2.19. Brannvern og brannfarlige stoffer
2.19.1. Brannvern
2.19.2. Brannfarlige stoffer
2.20. Skader og ulykker
2.20.1. Verneutstyr
2.20.2. Førstehjelp
2.20.3. Registrering
2.20.4. Rapportering
2.20.5. Yrkesskadeforsikring
2.21. Ytre miljø
2.22. Verne- og helsetjenesten
2.22.1. Verneombud
2.22.2. Verne- og helsepersonale
2.22.3. Arbeidsmiljøutvalg
2.23. HMS-ansvaret i kommunene
2.23.1. Generelt
2.23.2. Arbeidsgivers ansvar
2.23.3. Arbeidstakers ansvar
2.23.4. Verneombudets ansvar og oppgaver
2.23.5. Hovedverne-ombudets ansvar og oppgaver
2.23.6. Tillitsvalgtes ansvar og oppgaver
2.23.7. Flere arbeidsgiver på samme arbeidsplass
2.24. Tilsyn
2.25. Ansvar
2.26. Krav til det enkelte arbeid
2.26.1. Anleggsarbeid
2.26.2. Arbeid med barn og unge
2.26.3. Avløp – renseanlegg
2.26.4. Brannvesen
2.26.5. Bygningsarbeid
2.26.6. Båt, fyr og brygger
2.26.7. El-verk
2.26.8. Feier
2.26.9. Gartnerarbeid
2.26.10. Hjemmearbeid
2.26.11. Kirketjener
2.26.12. Kontorarbeid
2.26.13. Kultur, kino, arrangementer
2.26.14. Laboratoriearbeid
2.26.15. Mekanisk arbeid
2.26.16. Museum
2.26.17. Omsorgsarbeid
2.26.18. Psykiatrisk pleie (institusjon)
2.26.19. Rengjøring
2.26.20. Renovasjon
2.26.21. Sjåfør
2.26.22. Somatisk pleie (institusjon)
2.26.23. Storkjøkken
2.26.24. Trebearbeiding
2.26.25. Undervisning
2.26.26. Vaktmester
2.26.27. Vannverk
2.1. Forord
2.2. Lover, forskrifter, avtaler
2.3. Drøftinger – forhandlinger
2.4. Arbeidsgivers styringsrett
2.5. Bygninger og personalrom
2.5.1 Tekniske krav
2.5.2 Inneklima
2.5.3 Lys
2.5.4 Støy
2.5.5 Byggesaksbehandling
2.6. Maskiner og utstyr
2.6.1 Maskiner
2.6.2 Tekniske innretninger
2.6.3 Utstyr
2.6.4 Innkjøpsprosedyrer
2.7. Ergonomi
2.7.1 Utstyr
2.7.2 Arbeidsteknikk
2.7.3 Opplæring
2.8. Tilrettelegging, medvirkning og utvikling
2.8.1 Planlegging
2.8.2 Organisering
2.8.3 Tilrettelegging
2.8.4 Arbeidsmiljø og graviditet
2.8.5 Informasjon og opplæring
2.8.6 Utvikling
2.8.7 Omstilling
2.9. Psykososialt arbeidsmiljø
2.9.1 Integritet og verdighet
2.9.2 Kontakt og kommunikasjon
2.9.3 Konflikter
2.9.4 Trakassering/ mobbing
2.9.5 Vold og trusler
2.9.6 Stress
2.9.7 Vern mot diskriminering
2.10. Fysisk arbeidsmiljø
2.10.1 Risiko
2.10.2Farlig arbeid
2.10.3 Helsefarlige produkter
2.10.4 Helsefarlig arbeid
2.10.5 Tungt arbeid
2.10.6 Ensformig arbeid
2.11. Arbeidstakere med redusert arbeidsevne
2.11.1 Tilrettelegging
2.11.2 Overføring
2.11.3 Oppfølging
2.12. Yrkeshemmede arbeidstakere
2.13. Barn og ungdom
2.14. Ansettelse
2.14.1 Ansettelse
2.14.2 Innleie
2.14.3 Skriftlig arbeidsavtale
2.14.4 Arbeidsreglement
2.15. Opphør av arbeidsforhold
2.16. Arbeidstid
2.16.1 Arbeidstidsordninger
2.16.2 Overtid
2.16.3 Arbeidsfri
2.16.4 Pauser
2.17. Kontrolltiltak
2.18. Permisjoner
2.19. Brannvern og brannfarlige stoffer
2.19.1 Brannvern
2.19.2 Brannfarlig stoffer
2.20. Skader og ulykker
2.20.1 Verneutstyr
2.20.2 Førstehjelp
2.20.3 Registrering
2.20.4 Rapportering
2.20.5 Yrkesskadeforsikring
2.21. Ytre miljø
2.22. Verne- og helsetjenesten
2.22.1 Verneombud
2.22.2 Verne- og helsepersonale
2.22.3 Arbeidsmiljøutvalg
2.23. HMS-ansvaret i kommunene
2.23.1 Generelt
2.23.2 Arbeidsgivers ansvar
2.23.3 Arbeidstakers ansvar
2.23.4 Verneombudets ansvar og oppgaver
2.23.5 Hovedverneombudets ansvar og oppgaver
2.23.6 Tillitsvalgtes ansvar og oppgaver
2.23.7 Flere arbeidsgiver på samme arbeidsplass
2.24. Tilsyn
2.25. Ansvar
2.26. Krav til det enkelte arbeid
2.26.1 Anleggsarbeid
2.26.2 Arbeid med barn og unge
2.26.3 Avløp – renseanlegg
2.26.4 Brannvesen
2.26.5 Bygningsarbeid
2.26.6 Båt, fyr og brygger
2.26.7 El-verk
2.26.8 Feier
2.26.9 Gartnerarbeid
2.26.10 Hjemmearbeid
2.26.11 Kirketjener
2.26.12 Kontorarbeid
2.26.13 Kultur, kino, arrangementer
2.26.14 Laboratoriearbeid
2.26.15 Mekanisk arbeid
2.26.16 Museum
2.26.17 Omsorgsarbeid
2.26.18 Psykiatrisk pleie
2.26.19 Rengjøring
2.26.20 Renovasjon
2.26.21 Sjåfør
2.26.22 Somatisk pleie
2.26.23 Storkjøkken
2.26.24 Trebearbeiding
2.26.25 Undervisning
2.26.26 Vaktmester
2.26.27 Vannverk