Lover

Planer

Personal

Egne sider

Forskrifter

Veiledning

Rutiner

Linker

Avtaleverk

Rundskriv

Skjema

Diverse

Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 1
Formål, definisjoner og oppbygning
Kapittel 2
Krav til helse, miljø og sikkerhet
Kapittel 3
Plan for internkontrollen
Kapittel 4
Organisering av internkontrollen
Kapittel 4A
HMS-håndbok Administrasjon
Kapittel 4H
HMS-håndbok
Helsesektor
Kapittel 4O
HMS-håndbok
Oppvekstsektor
Kapittel 4P
HMS-håndbok
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 4S
HMS-håndbok Sosialsektor
Kapittel 4T
HMS-håndbok
Teknisk sektor
Kapittel 5
Internkontroll
Kapittel 5A
Internkontroll
Administrasjon
Kapittel 5H
Internkontroll
Helsesektor
Kapittel 5O
Internkontroll
Oppvekstsektor
Kapittel 5P
Internkontroll
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 5S
Internkontroll
Sosialsektor
Kapittel 5T
Internkontroll
Teknisk sektor
Kapittel 6
Evaluering
Kapittel 7
Tiltak
Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 6 EVALUERING
Innhold
6.1. Evaluering av kapittel 1
6.2. Evaluering av kapittel 2
6.3. Evaluering av kapittel 3
6.4. Evaluering av kapittel 4
6.4A. Evaluering av kapittel 4A
6.4H. Evaluering av kapittel 4H
6.4O. Evaluering av kapittel 4O
6.4P. Evaluering av kapittel 4P
6.4S. Evaluering av kapittel 4S
6.4T. Evaluering av kapittel 4T
Innhold
til toppen
neste side
Innhold
6.1.
Evaluering av kapittel 1
6.2.
Evaluering av kapittel 2
6.3.
Evaluering av kapittel 3
6.4.
Evaluering av kapittel 4
6.4A.
Evaluering av kapittel 4A
6.4H.
Evaluering av kapittel 4H
6.4O.
Evaluering av kapittel 4O
6.4P.
Evaluering av kapittel 4P
6.4S.
Evaluering av kapittel 4S
6.4T.
Evaluering av kapittel 4T