Lover

Planer

Personal

Egne sider

Forskrifter

Veiledning

Rutiner

Linker

Avtaleverk

Rundskriv

Skjema

Diverse

Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 1
Formål, definisjoner og oppbygning
Kapittel 2
Krav til helse, miljø og sikkerhet
Kapittel 3
Plan for internkontrollen
Kapittel 4
Organisering av internkontrollen
Kapittel 4A
HMS-håndbok Administrasjon
Kapittel 4H
HMS-håndbok
Helsesektor
Kapittel 4O
HMS-håndbok
Oppvekstsektor
Kapittel 4P
HMS-håndbok
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 4S
HMS-håndbok Sosialsektor
Kapittel 4T
HMS-håndbok
Teknisk sektor
Kapittel 5
Internkontroll
Kapittel 5A
Internkontroll
Administrasjon
Kapittel 5H
Internkontroll
Helsesektor
Kapittel 5O
Internkontroll
Oppvekstsektor
Kapittel 5P
Internkontroll
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 5S
Internkontroll
Sosialsektor
Kapittel 5T
Internkontroll
Teknisk sektor
Kapittel 6
Evaluering
Kapittel 7
Tiltak
Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 7 TILTAK
Innhold
7.1. Endringer i kapittel 1
7.2. Endringer i kapittel 2
7.3. Endringer i kapittel 3
7.4. Endringer i kapittel 4
7.4A. Endringer i kapittel 4A
7.4H. Endringer i kapittel 4H
7.4O. Endringer i kapittel 4O
7.4P. Endringer i kapittel 4P
7.4S. Endringer i kapittel 4S
7.4T. Endringer i kapittel 4T
Innhold
til toppen
neste side
Innhold
7.1.
Endringer i kapittel 1
7.2.
Endringer i kapittel 2
7.3.
Endringer i kapittel 3
7.4.
Endringer i kapittel 4
7.4A.
Endringer i kapittel 4A
7.4H.
Endringer i kapittel 4H
7.4O.
Endringer i kapittel 4O
7.4P.
Endringer i kapittel 4P
7.4S.
Endringer i kapittel 4S
7.4T.
Endringer i kapittel 4T