Veiledninger fra:
Arbeids- og velferdsetaten
Arbeidstilsynet
Barne- og likestillingsdepartementet
Datatilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Idebanken
Kommunenes sentralforbund
Kunnskapsdepartementet
Sosial og helsedirektoratet
Uninett abc
Utdanningsdirektoratet

Brosjyrer fra:
Arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Sosial og helsedirektoratet
Utdanningsdirektoratet

Faktasider fra:
Arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Idebanken
Sosial og helsedirektoratet

Temasider fra:
Arbeidstilsynet
Brosjyre:
Valg av leketøy - hvordan unngå ulykker og skader
Nedenfor finner du de to første sidene på brosjyren som er på 8 sider.
 
Ord for dagen
24.06
Fordelen med selvros er at man kan smøre tykt på og nettopp på de stedene der det trengs mest.
Samuel Butler