Lover

Planer

Personal

Egne sider

Forskrifter

Veiledning

Rutiner

Linker

Avtaleverk

Rundskriv

Skjema

Diverse


LO - NHO

HSH-området

KA-området

KS-området

NAVO-området


PBL-området

SAMFO-området

Stat


Oppdatert pr:
01.04.2008
Neste oppdatering:
 01.09.2008

Avtaleverk
I menyen til venstre finner du:
Hovedavtalen - kommune
01.01.2006 – 31.12.2009
Hovedavtalen - Stat
01.02.2006 – 31.12.2008
Hovedavtalen - HSH
01.03.2006 – 31.12.2009
Hovedavtalen - KA
01.01.2006 – 31.12.2009
Hovedavtalen - LO - NHO
01.01.2006 – 31.12.2009
Hovedavtalen - NAVO
18.03.2004 – 31.12.2007
Hovedavtalen - Oslo (Dok 24)
01.05.2006 – 30.04.2008
Hovedavtalen - PBL
01.05.2006 – 30.04.2008
Hovedavtalen - SAMFO
01.05.2006 – 30.04.2008
                                                           
                                                 
og
Hovedtariffavtalen - kommune
01.05.2006 – 30.04.2008
Hovedtariffavtalen - Stat
01.05.2006 – 30.04.2008
Landsoverenskomst Barnehage - HSH
01.05.2006 – 30.04.2008
Landsoverenskomst Utdanning - HSH
01.05.2006 – 30.04.2008
Hovedtariffavtalen - KA
01.05.2006 – 30.04.2008
Overenskomsten - NAVO
01.05.2006 – 30.04.2008
Hovedtariffavtalen - Oslo (Dok 25)
01.05.2006 – 30.04.2008
Hovedtariffavtalen - PBL
01.05.2006 – 30.04.2008
Hovedtariffavtalen - SAMFO
01.05.2006 – 30.04.2008
                                                            
                                                
I menyen til høyre finner du:
Sentrale generelle særavtaler (SGS)
Sentrale forbundsvise særavtaler (SFS)
Sentrale særavtaler - KA-området
Andre sentrale avtaler (ASA)
Andre avtaler

Sentrale generelle særavtaler (SGS)

Sentrale forbundsvise særavtaler (SFS)

Sentrale særavtaler
- KA-området

Andre sentrale avtaler (ASA)

Diverse