Lover

Planer

Personal

Egne sider

Forskrifter

Veiledning

Rutiner

Linker

Avtaleverk

Rundskriv

Skjema

Diverse

 
Egne sider
—"—
—"—
—"—
—"—
—"—
 

 

 

Egne sider

Her er det plass til kommunens egne sider.

 

TIPS

For å få best mulig oversikt er det gunstig å ha "favorittfeltet" for dine internettforbindelser lukket.

Ved å trykke på F11 på tastaturet vil du i tillegg ta bort mye unødvendig øverst i skjermbildet. (Trykk F11 dersom du vil ha menyvalgene tilbake).

Bruk "pilene" øverst til venstre hvis du vil tilbake til forrige side.