Lover

Planer

Personal

Egne sider

Forskrifter

Veiledning

Rutiner

Linker

Avtaleverk

Rundskriv

Skjema

Diverse

TIPS
For å få best mulig oversikt er det gunstig å ha "favorittfeltet" for dine internett-forbindelser lukket.

Ved å trykke på F11 på tastaturet vil du i tillegg ta bort mye unødvendig øverst i skjermbildet. (Trykk F11 dersom du vil ha menyvalgene tilbake).

Bruk "pilene" øverst til venstre hvis du vil tilbake til forrige side.
Menyene
HOVEDMENYEN finner du øverst på siden. Der velger du område ved å sette pekeren på området og klikke.
Ved å trykke på tittelen øverst i HOVEDMENYEN vil du alltid komme til STARTSIDEN.
Til venstre vil du finne UNDERMENY for de ulike områdene.
Til høyre vil du finne SUBMENY for mange av emnene i undermenyen.
En organisasjon kan få tilpasset sin egen håndbok ved å velge bort/legge til sider.
Til hjelp og støtte i arbeidet med personalsaker:
Ønsker du å endre på et dokument?
Da åpner du først det skrivebeskyttede dokumentet.
Velg MERK ALT i Rediger-menyen og deretter KOPIER.
Velg NYTT DOKUMENT og LIM INN - og du har en kopi klar for redigering!
TIPS
For å få best mulig oversikt er det gunstig å ha "favorittfeltet" for dine internett-forbindelser lukket.

Ved å trykke på F11 på tastaturet vil du i tillegg ta bort mye unødvendig øverst i skjermbildet. (Trykk F11 dersom du vil ha menyvalgene tilbake).

Bruk "pilene" øverst til venstre hvis du vil tilbake til forrige side.
Menyene
HOVEDMENYEN finner du øverst på siden. Der velger du område ved å sette pekeren på området og klikke.
Ved å trykke på tittelen øverst i HOVEDMENYEN vil du alltid komme til STARTSIDEN.
Til venstre vil du finne UNDERMENY for de ulike områdene.
Til høyre vil du finne SUBMENY for mange av emnene i undermenyen.
En organisasjon kan få tilpasset sin egen håndbok ved å velge bort/legge til sider.
Til hjelp og støtte i arbeidet med personalsaker:
Ønsker du å endre på et dokument?
Da åpner du først det skrivebeskyttede dokumentet.
Velg MERK ALT i Rediger-menyen og deretter KOPIER.
Velg NYTT DOKUMENT og LIM INN - og du har en kopi klar for redigering!
TIPS
For å få best mulig oversikt er det gunstig å ha "favorittfeltet" for dine internett-forbindelser lukket.

Ved å trykke på F11 på tastaturet vil du i tillegg ta bort mye unødvendig øverst i skjermbildet. (Trykk F11 dersom du vil ha menyvalgene tilbake).

Bruk "pilene" øverst til venstre hvis du vil tilbake til forrige side.
Menyene
HOVEDMENYEN finner du øverst på siden. Der velger du område ved å sette pekeren på området og klikke.
Ved å trykke på tittelen øverst i HOVEDMENYEN vil du alltid komme til STARTSIDEN.
Til venstre vil du finne UNDERMENY for de ulike områdene.
Til høyre vil du finne SUBMENY for mange av emnene i undermenyen.
En organisasjon kan få tilpasset sin egen håndbok ved å velge bort/legge til sider.
Til hjelp og støtte i arbeidet med personalsaker:
Ønsker du å endre på et dokument?
Da åpner du først det skrivebeskyttede dokumentet.
Velg MERK ALT i Rediger-menyen og deretter KOPIER.
Velg NYTT DOKUMENT og LIM INN - og du har en kopi klar for redigering!
TIPS
For å få best mulig oversikt er det gunstig å ha "favorittfeltet" for dine internett-forbindelser lukket.

Ved å trykke på F11 på tastaturet vil du i tillegg ta bort mye unødvendig øverst i skjermbildet. (Trykk F11 dersom du vil ha menyvalgene tilbake).

Bruk "pilene" øverst til venstre hvis du vil tilbake til forrige side.
Menyene
HOVEDMENYEN finner du øverst på siden. Der velger du område ved å sette pekeren på området og klikke.
Ved å trykke på tittelen øverst i HOVEDMENYEN vil du alltid komme til STARTSIDEN.
Til venstre vil du finne UNDERMENY for de ulike områdene.
Til høyre vil du finne SUBMENY for mange av emnene i undermenyen.
En organisasjon kan få tilpasset sin egen håndbok ved å velge bort/legge til sider.
Til hjelp og støtte i arbeidet med personalsaker:
Ønsker du å endre på et dokument?
Da åpner du først det skrivebeskyttede dokumentet.
Velg MERK ALT i Rediger-menyen og deretter KOPIER.
Velg NYTT DOKUMENT og LIM INN - og du har en kopi klar for redigering!
TIPS
For å få best mulig oversikt er det gunstig å ha "favorittfeltet" for dine internett-forbindelser lukket.

Ved å trykke på F11 på tastaturet vil du i tillegg ta bort mye unødvendig øverst i skjermbildet. (Trykk F11 dersom du vil ha menyvalgene tilbake).

Bruk "pilene" øverst til venstre hvis du vil tilbake til forrige side.
Menyene
HOVEDMENYEN finner du øverst på siden. Der velger du område ved å sette pekeren på området og klikke.
Ved å trykke på tittelen øverst i HOVEDMENYEN vil du alltid komme til STARTSIDEN.
Til venstre vil du finne UNDERMENY for de ulike områdene.
Til høyre vil du finne SUBMENY for mange av emnene i undermenyen.
En organisasjon kan få tilpasset sin egen håndbok ved å velge bort/legge til sider.
Til hjelp og støtte i arbeidet med personalsaker:
Ønsker du å endre på et dokument?
Da åpner du først det skrivebeskyttede dokumentet.
Velg MERK ALT i Rediger-menyen og deretter KOPIER.
Velg NYTT DOKUMENT og LIM INN - og du har en kopi klar for redigering!

Oppdatert pr:
01.04.2008
Neste oppdatering:
 01.09.2008
Velkommen til Kommunehandboka
Kommunehandboka er
1.
et stort og moderne elektronisk oppslagsverk på 35 000 sider knyttet sammen med mer enn 2,1 millioner interne lenker.
2.
en samling av 200 lover, 1100 forskrifter, 9 hovedavtaler, 9 hovedtariffavtaler, 40 særavtaler, 220 veiledninger, 285 skjema, 20 brevmaler, 130 rutinebeskrivelser, 112 stillingsbeskrivelser, 90 rundskriv og 50 eksempler på reglementer og retningslinjer.
3.
den eneste håndboka med lenker til alle henvisninger.
Kommunehandboka inneholder dessuten
et komplett HMS-system for kommunen
et komplett forslag til håndbok for din kommune
Kommunehandboka gir dere
rask og tidsbesparende tilgang til relevant informasjon.
en mengde forslag til dokumenter og planer.
Kommunehandboka vil i tillegg
være svært ressursbesparende - både i tid og penger.

Nedenfor finner du en oversikt med de sidene i Kommunehandboka som du har mest bruk for :
200 lover - bl.a.
 
220 veiledninger - bl.a.
 
285 skjema - bl.a.
Arbeidsmiljø
 
Reglementer og retningslinjer for
Landby eksempelkommune
 
1100 forskrifter - bl.a.
 
130 rutinebeskrivelser - bl.a.
Arbeidsmiljø
 
80 rundskriv - bl.a.
KS — rundskriv
Undervisningspersonalet
Sikringsregel for avlønning av ledere i musikk- og kulturskoler.
Arbeidstidsordninger for lærere i musikk- og kulturskoler.
Pensjonistavlønning i skoleverket
Nemndskjennelser - sentrale særavtaler
Revisjon av sentral generell særavtale 1010 følge av pasient/klient/elev
Praktisering av SGS 1010 følge av pasient/klient/elev
Tariffrevisjonen pr 01.05.2006
Tariffoppgjøret 2006 - SFS 2213
Undervisningspersonalet i kommunal og fylkekommunal grunnopplæring
Ny hovedavtale 1.1.2006 - 31.12.2009
SGS 1020 OU-midler. Nye satser fra 2007.
Revisjon av sentrale generelle og forbundsvise særavtaler for perioden 1.1.07-31.12.08
Undervisningspersonalet - noen endringer og presiseringer etter HTA-revisjonen 1. mai 2006
SFS 2201: barnehage, SFO, skole og familiebarnehage - sentral nemnd
Tariffrevisjonen pr. 1. mai 2007 – iverksetting og kommentarer
Protokoller:
HA - Tilpasninger for undervisningspersonalet vedrørende diverse forhold
Godtgjøring for administrasjon av voksenopplæringstiltak
Reglene for arbeidstid på reiser for undervisningspersonale
Revisjon av SGS 1010 - Følge av pasient/klient og arbeidstid ved ferieopphold
KD-Rundskriv
Vedr. Hovedavtalens permisjonsregler – Skoleverket
Rektorer i skoleverket - Åremålstilsetting
Informasjon fra skolen til barnets foreldre når disse ikke bor sammen
Et nytt og forenklet særavtaleverk for skolesektoren
Hovedavtalens § 2 pkt.1 - Tilpasning av del 1 til skoleverket
Ny forskrift om lærerkompetanse
Kontaktlærertjeneste - Forhandlinger om godtgjøring
Praktisering av forskriftsbestemmelsene om lærerkompetanse i skoleverket
Nemndskjennelse vedrørende kontaktlærertjeneste
Dette er Kunnskapsløftet
Informasjon om endringer i Opplæringsloven og Friskoleloven
Forskrift om opptak til universiteter og høyskoler
Innføring av Kunnskapsløftet – om ”Fremmedspråk”
Innføring av Kunnskapsløftet
Om fag- og timefordelingen i grunnopplæringen, tilbudsstruktur m.m.
Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning
Forskrift om opptak til høyere utdanning fra opptak til studieåret 2009-2010
Endring i forskrift 10. oktober 2005 nr. 1191 om opptak til universiteter og høyskoler - krav om politiattest for helsefagutdanninger
Informasjon om endringer i Opplæringsloven og Privatskoleloven
Informasjon om endringer i Friskoleloven (ny Privatskolelov) mv.
UDir-brev
Hovedprinsippene ved spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp – presisering av enkelte bestemmelser i Opplæringsloven
BLD-Rundskriv
Q 24-05
(PDF)
Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Q 25-05
(PDF)

Barnevernet og det forebyggende arbeidet for barn og unge og deres familier
 
Avtaleverk - bl.a.