Lover

Planer

Personal

Egne sider

Forskrifter

Veiledning

Rutiner

Linker

Avtaleverk

Rundskriv

Skjema

Diverse


Stillingsbeskrivelser
Introduksjonsprogram
Rutiner
Skjema
Rundskriv

 

 
PERSONAL
Til hjelp og støtte i arbeidet finner du nedenfor
reglementer og retningslinjer for
Landby eksempelkommune
 
 
Ord for dagen
19.04
Det heter den sunne fornuft fordi den ikke smitter.
Otto Ludwig