Lover

Planer

Personal

Egne sider

Forskrifter

Veiledning

Rutiner

Linker

Avtaleverk

Rundskriv

Skjema

Diverse

Kategorier:
1. Arbeid
2. Arbeidsmiljø
3. HMS
4. Beredskap
5. Personal
6. Vold
7. Sykdom
8. Brukere
9. Diverse

Oppdatert pr:
01.04.2008
Neste oppdatering:
 01.09.2008Rutiner

Alle rutinebeskrivelsene i e-handboka er samlet i en felles database, sortert i 9 ulike kategorier.

Se menyen til venstre
Databasen innholder tilsammen 130 rutiner.

 

 
 
 
Ord for dagen
5.01
Alle har minst én glimrende idé som er umulig å gjennomføre.
Edgar Watson Howe