Lover

Planer

Personal

Egne sider

Forskrifter

Veiledning

Rutiner

Linker

Avtaleverk

Rundskriv

Skjema

Diverse


Skjema:
0. Arbeidsmiljø
1. Avvik
2. Bygninger
3. HMS
4. Lønn
5. Personal
6. Tilsetting
7. Fravær
8. Brukere
9. Diverse
Brevmaler

Oppdatert pr:
01.04.2008
Neste oppdatering:
 01.09.2008


Skjema

Alle skjema i e-handboka er samlet i en felles database, sortert i 10 ulike kategorier.

Se menyen til venstre
Databasen innholder tilsammen 285 skjema og 20 brevmaler.

Bruk av WORD-dokumenter?
De fleste tekstene i e-handboka finnes også i utskriftsvennlig WORD-format.
Klikk på henvisningen til WORD-formatet av dokumentet du vil ha utskrift av. (Finnes som oftest under innholdsfortegnelsen eller under teksten.)
Det åpne WORD-dokumentet er skrivebeskyttet for at det alltid skal være tilgjengelig som original.
Dersom du ønsker å bruke hele dokumentet eller en del av dokumentet merker du det du vil bruke og velger kopier i menyen (eller trykk Ctrl+C).
Åpne deretter WORD og velg nytt dokument — der limer du inn det du har kopiert (trykk Ctrl+V).
 
 
 
Ord for dagen
20.04
Det kan ikke eksistere demokrati uten bestemte regler. De kan ha frihet som innhold, men frihet betyr ikke at man skal gå på feil side av gaten.
Indira Gandhi