Forskrifter

Planer

Kunnskapsløftet
Innledning
Generell del
Prinsipper for opplæringen
Omtale av vurdering
Fag- og timefordeling
Fagkoder
Grunnskolen
Videregående opplæring
Fellesfag
Studiespesialisering
Musikk, dans og drama
Idrett
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Kunnskapsløftet
Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring
Grunnskolen

 

Innledning
Generell del
Prinsipper for opplæringen
Omtale av vurdering
Fag- og timefordeling i grunnopplæringen
 
Drama og rytmikk for døve og sterkt tunghørte
Elevrådsarbeid
Engelsk
Engelsk fordypning
Engelsk for døve og sterkt tunghørte
Finsk som 2. språk
Fremmedspråk
Grunnleggende norsk for språklige minoriteter
Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap
Kroppsøving
Kunst og håndverk
Matematikk
Mat og helse
Morsmål for språklige minoriteter
Musikk
Naturfag
Norsk
Norsk fordypning
Norsk for døve og sterkt tunghørte
Norsk tegnspråk
Samfunnsfag
Utdanningsvalg
Studiespesialisering
Idrettsfag
Musikk, dans og drama
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon

Powerpoint
54 sider

Powerpoint
27 sider

Powerpoint
15 sider

Brosjyre (PDF)