Forskrifter

Planer

Kunnskapsløftet
Innledning
Generell del
Prinsipper for opplæringen
Omtale av vurdering
Fag- og timefordeling
Fagkoder
Grunnskolen
Videregående opplæring
Fellesfag
Studiespesialisering
Musikk, dans og drama
Idrett
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Kunnskapsløftet
Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Design og handverk
Programområde: DHSKO3 Skomakerfaget
Læreplan i skomakerfaget
Vg3/opplæring i bedrift
Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 26. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) § 3-4 første ledd.
Gjelder fra 1. august 2008.
Formål
Struktur
Beskrivelse av hovedområdene
    Produksjon
Design og konstruksjon
Grunnleggende ferdigheter
Kompetansemål etter Vg3
  Produksjon
Design og konstruksjon
Vurdering

Formål
Skomakerfaget har lange tradisjoner i produksjon, reparasjon og vedlikehold av sko og andre skinn- og lærprodukter og skal bidra til å ivareta tradisjon og videreutvikle teknikker og håndverksferdigheter i faget. Skomakerfaget skal bidra til å dekke samfunnets behov for kompetanse innen reparasjon, tilvirking og vedlikehold av fottøy og andre lær- og skinnvarer. Skomakerfaget skal også bidra til produksjon av ortopedisk fottøy og tilpasning av sko. Skomakerfaget skal videre bidra til å dekke behov for design av mote- og kostymeartikler for scenen.
Opplæringen skal bidra til utvikling av håndverksferdigheter og kunnskap om ulike skinn- og lærprodukter.
Videre skal opplæringen stimulere til estetisk bevissthet i arbeid med design, form, farge og modellkonstruksjon. Opplæringen skal bidra til forståelse for markedsmekanismer.
Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er skomaker.

Struktur
Skomakerfaget består av to hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.
Oversikt over hovedområdene:
Årstrinn
Hovedområder
Vg3/opplæring i bedrift
Produksjon
Design og konstruksjon

Beskrivelse av hovedområdene
Produksjon
Hovedområdet omfatter reparasjon og vedlikehold av sko og andre skinn- og lærvarer. Hovedområdet omfatter arbeid med ulike sko og skomakerartikler samt bruk av ulike materialer. Hovedområdet innbefatter også bruk av ulike sammenføyingsmetoder, skomakerteknikker og maskiner. Ortopedisk oppbygging av fottøy og framstilling av skomodeller inngår også i hovedområdet. Videre inngår helse, miljø og sikkerhet.
Design og konstruksjon
Hovedområdet omfatter konkretisering av ideer til design og modeller. Hovedområdet innbefatter skisser og tegninger samt kunnskap om ulike materialers oppbygning og egenskaper. Hovedområdet omfatter forhold mellom form, farge og funksjon. Hovedområdet innbefatter også bruk av digitale verktøy, markedsføring og kundebehandling.

Grunnleggende ferdigheter
Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I skomakerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:
Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i skomakerfaget innebærer å bruke fagspråk i kommunikasjon med kunder, kolleger, leverandører og andre samarbeidspartnere om materialer, estetikk og design. Det innebærer også dokumentasjon av eget arbeid.
Å kunne lese i skomakerfaget innebærer å forstå og anvende informasjon knyttet til faget. Det innebærer å bruke faglitteratur, arbeidstegninger og beskrivelser med tegn og symboler. Det innebærer videre å analysere fottøy og andre skinn- og lærvarer samt å vurdere materialkvaliteten.
Å kunne regne i skomakerfaget innebærer å rekonstruere form, beregne omgjøringer, konstruere modeller og kontrollere skoproduktets nøyaktighet og kvalitet. Det innebærer også beregning av pris, vinkler, størrelser, styrkeforhold og tidsbruk. Det innebærer videre analyse og sammensetning av produkter, komponenter og materialer.
Å kunne bruke digitale verktøy i skomakerfaget innebærer å bruke teknologi i arbeid med skomakerprodukter. Det innebærer å innhente og formidle informasjon og å eksperimentere med form, farge og komposisjon. Det innebærer også å presentere og dokumentere eget arbeid.

Kompetansemål etter Vg3
SKO3Z01 Skomakerfaget
Produksjon
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
utføre reparasjoner og vedlikehold av skotøy og andre skinn- og lærvarer
velge og bruke materialer, tilbehør, teknikker og verktøy på fagmessig måte
utføre ortopediske høydejusteringer og andre ortopediske tilpasninger på fottøy
utføre håndsøm og maskinsøm på skinn- og lærprodukter
gjøre rede for og bruke tilskjærings- og sammenføyingsmetoder
utføre bunning av sko
opprette hæler, underrette sko og halvsåle, helsåle og hælflikke sko
utføre overlærsreparasjoner
gjøre rede for egenskaper og bruksområder for ulike limtyper og bruke lim og ulike klebemetoder i eget arbeid
omfarge, overflatebehandle, vokse og impregnere sko og lærvarer
gjøre rede for og veilede om naturprodukter, kjemikalier og deres bruksområder
bruke tradisjonelle teknikker i framstilling av skotøy
utføre nødvendig vedlikehold av utstyr, verktøy og maskiner
bruke fagspråk i kommunikasjon med kolleger, kunder og andre samarbeidspartnere
presentere og dokumentere eget skomakerarbeid
gjøre rede for og ivareta gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
Design og konstruksjon
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
ta mål, lage skisser, arbeidstegninger og arbeidsbeskrivelser
bruke tegneteknikker, konstruere enkle modeller og lage maler til utvikling av ulike skomakerprodukter
gjøre rede for sammenhenger mellom fottøy, fotens anatomi og enkelte fotlidelser
gjøre rede for ulike skomaterialers oppbygning og egenskaper
vurdere og begrunne egnethet og bruksområder for ulike skomaterialer
bruke og begrunne valg av form og farge i eget arbeid med skomakerprodukter
gjøre innprøvinger og tilpasninger av sko og skomakerartikler i samråd med kunde
foreta lestkorreksjoner, lestkopiering, overlærsmodellering, nåtling, pinning og bunning
beskrive og vurdere skoens helhetsinntrykk og funksjon
gjøre rede for moter og trender i skomakerfagets produktområde
sette eget arbeid inn i en skomakerfaglig historisk sammenheng
bruke digitale verktøy og annen teknologi i eget skomakerarbeid
gjennomføre enkle markedsundersøkelser og dokumentere behov for skomakerprodukter og tjenester
presentere og markedsføre egne produkter og tjenester med og uten digitale verktøy
beregne materialforbruk, tidsbruk og pris på egne produkter og tjenester i skomakerfaget
gjøre rede for prinsipper for kundebehandling

Vurdering
Vg3 Skomakerfaget
Bestemmelser for sluttvurdering:
SKO3001
Skomakerfaget
Hovudområde
Ordning
Produksjon Alle skal opp til svenneprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på to virkedager.
Design og konstruksjon
SKO3003
Skomakerfaget - praksiskandidat
De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til Opplæringsloven.
Design og håndverk
Tilbudsstruktur
Vg1
Design og håndverk
Prosjekt til fordypning
Vg2
Aktivitør
Blomsterdekoratør
Blyglasshåndverkerfaget
Børsemaker
Båtbyggerfag
Design og duodji
Design og gullsmedhåndverk
Design og tekstil
Design og trearbeid
Forgyllerfaget
Frisør
Gipsmakerfaget
Gjørtlerfaget
Glasshåndverkerfaget
Håndbokbinderfaget
Interiør og utstillingsdesign
Keramiker
Kurvmakerfaget
Maskør- og parykkmakerfaget
Pianostemming og pianoteknikk
Seilmakerfaget
Smed
Taksidermistfaget
Ur- og instrumentmaker
Prosjekt til fordypning
 Vg3
Aktivitørfaget
Blomsterdekoratørfaget
Blyglasshåndverkerfaget
Bunadtilvirkerfaget
Buntmakerfaget
Bøkkerfaget
Børsemakerfaget
Duodjifaget
Filigranssølvsmedfaget
Forgyllerfaget
Frisørfaget
Gipsmakerfaget
Gjørtlerfaget
Glasshåndverkerfaget
Gravørfaget
Gullsmedfaget
Herreskredderfaget
Håndbokbinderfaget
Håndveverfaget
Interiør
Keramiker
Kjole- og draktsyerfaget
Komposittbåtbyggerfaget
Kostymesyerfaget
Kurvmakerfaget
Maskør- og parykkmakerfaget
Modistfaget
Møbelsnekkerfaget
Møbeltapetsererfaget
Nautisk instrumentmakerfaget
Optronikerfaget
Orgelbyggerfaget
Pianostemming og pianoteknikk
Salmakerfaget
Seilmakerfaget
Skomakerfaget
Smedfaget
Storurmakerfaget
Strikkefaget
Sølvsmedfaget
Taksidermistfaget
Trebåtbyggerfaget
Tredreierfaget
Treskjærerfaget
Urmakerfaget
Utstillingsdesign